کود مرغی

کود مرغی دارای نیتروژن بسیار بالایی است. همچنین حاوی مقادیری پتاسیم است. به این دلیل کود مرغی از اهمیت بسیار بالایی برای استفاده برخوردار است. نکته مهم خطر این کود برای گیاهان است. همانطور که گفتیم کود مرغی دارای نیتروژن بسیار زیادی است؛ و اگر به صورت خام برای گیاه استفاده شود باعث سوختگی و کشتنگیاه میشود. پس برای استفاده از فضولات مرغ به عنوان کود مرغی باید اون رو به یک کمپوست برای مصرف به عنوان کود تبدیل کنید و از استفاده به صورت خام بپرهیزید.

در سالهای اخیر در اغلب کشورهای دنیا به علت حجم عظیم تولید کود مرغ و مشکلات و مسائل زیست محیطی آن در مورد مصارف مختلف کود مرغ مورد بررسی و تحقیقات فراوانی انجام شده است.نتایج حاصله ثابت کرده است که نه تنها کود مرغی ماده بی ارزشی و مزاحمی نیست بلکه چنانچه به خوبی از آن استفاده شود ماده بسیار با ارزشی با مصارف مختلف می باشد.