اسید هیومیک پودری

کود هیومیک اسید پودری یک تقویت کننده خاک است بعنوان یک محرک زیستی طبیعی از طریق محلول پاشی عمل می کند. یک نوع کود آلی که دارای مواد مغذی و میکروبی، ویتامین و مواد معدنی و دارای مهار کننده بیماری گیاهان می باشد که موجب تسریع جذب مواد غذایی و جوانه زنی بذر می شود. این کود موجب افزایش عملکرد، کاهش آسیب و افزاش بازده محصولات می شود. قابل استفاده در میوه، سبزیجات، غلات، مرکبات، دانه های کوچک، درختچه ها، درختنا و چمن است.

کود هیومیک اسید پودری عناصر فعال در خاک های آلی هستند و برای تبدیل شدن کود به مواد مغذی مورد نیاز گیاهان نقش مهمی دارند. کود هیومیک اسید مشکی مایل به قهوه ای هستند و این کود بسیار غنی از کربن و ماکرو مولکول می باشد. اسید های هیومیک نه تنها مهمترین و بزرگترین جزء ماده آلی خالی خاک هستند، بلکه ۹۵ درصد از کل مواد آلی محلول در آب طبیعی را تشکیل می دهند.