فروش کود اوره گرانوله ویژه صادرات

به اطلاع کلیه صادرکنندگان کود اوره گرانوله رسانده می شود؛ این سایت، فروش ویژه خود را جهت صادرات همراه با تمام مراحل حمل و نقل و گمرکی به مرزهای کشور انجام می دهد.
کود اوره گرانوله دارای 46 درصد نیتروژن یا ازت می باشد که در سراسر جهان از مصرف بالایی برخوردار است.
در ارقام برنج هیبرید مقدار کود اوره گرانوله مصرفی 120 تا 150 کیلوگرم در هکتار است که در سه تا چهار نوبت مصرف می شود. نتایج آزمایشات نشان می دهد که محلول پاشی کود اوره به مقدار یک تا 5/1 کیلوگرم در هکتار (به صورت خالص و یا مخلوط با سموم شیمیایی) یک هفته تا 10 روز قبل از ظهور خوشه، باعث افزایش میزان فتوسنتز و انتقال سریع کربوهیدرات ها به خوشه ها، یکنواختی در ظهور خوشه ها و افزایش درصد باروری خوشه (تعداد دانه های پر) می شود. نتایج نشان داده است که محلول پاشی اوره باعث افزایش کارایی مصرف نیتروژن خاک چاش می شود.
باید توجه داشت که در صورت کشت شبدر در سال زراعی قبل و یا حاصلخیز بودن خاک، مقدار مصرف کود نیتروژن بایستی کاهش داده شود

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید