خرید و فروش کود مناسب ارزن

کود های شیمیایی مناسب ارزن در این سایت، با هر تناژ مصرفی و زیر قیمت بازار خرید و فروش می گردد.
کدام خاک برای کاشت ارزن مناسب است؟
ارزن نیز مانند اغلب گیاهان در خاک های قوی از نظر مواد غذایی و با تهویه کامل بهتر رشد می نماید، لکن از نظر کلی در خاک های سبک بهتر رشد خواهد نمود. خاک های خیلی سنگین و رسی و با رطوبت خیلی زیاد برای این گیاه مناسب نمی باشند و در خاک هایی که PH آنها برابر 7 می باشد نیز به خوبی رشد خواهد نمود.
مواد غذایی مورد نیاز و کود های مناسب ارزن کدام است؟
ارزن مانند سایر گیاهان زراعتی برای رشد و نمو و تولید محصول کافی، نیاز به مواد غذایی مختلف داشته و لازم است این مواد از نظر مقدار و نوع ماده در دوران رشد گیاه به اندازه کافی در خاک وجود داشته باشند. مقدار و نوع مواد تقویت کننده علاوه بر بافت خاک و شرایط آب و هوائی به گردش زراعتی نیز بستگی کامل داشته و در مناطقی که ارزن بعد از گیاهان تیره لگومینوز کاشته می شود معمولاً نیازی به افزایش کود ازته به خاک نخواهد داشت.
نیاز ارزن به کود های فسفره و پتاسه نیز تابع رقم و شرایط کلی بوده بطور کلی هر هکتار ارزن در دوران رشد برای تولید محصول مناسب به مواد زیر نیاز خواهد داشت:
کود ازته: 150-100 کیلوگرم در هکتار
کود فسفره: 120-100 کیلوگرم در هکتار
کود پتاسه: 75-50 کیلوگرم در هکتار

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید