نوشته‌ها

تاثیر کود گوگرد بر خاک و گیاه

میزان گوگرد در چه گیاهانی بیشتر است؟ استفاده از کود گوگرد چه تاثیراتی را برای خاک و گیاهان در پی دارد؟ گوگرد بر چند نوع یافت می شود؟
میزان گوگرد در چه گیاهانی بیشتر است؟ استفاده از کود گوگرد چه تاثیراتی را برای خاک و گیاهان در پی دارد؟ گوگرد بر چند نوع یافت می شود؟

تحقیقاتی که محققین جدیدا انجام داده اند نشان می دهد که میزان گوگرد موجود در گیاهان از میزان فسفات آنها بیشتر است. آنها طی آزمایشاتی به این نتیجه رسیده اند که مقدار فسفات در گیاهان معمولاپانزده درصد است درحالی که مقدار گوگرد بیست و پنج درصد است.

البته این اعداد همواره ثابت نیستند و برای گیاهانی مثل پیاز، سیر و کلم این مقدار بیشتر نیز میباشد. از این مباحث که گفته شد میتوان به اهمیت گوگرد در کشاورزی پی برد. استفاده کردن از کودهای گوگرد میتواند باعث پیشگیری از بیماریهای قارچی شود. یک ویژگی مهمی که دارد این است که میتواند شوری خاک را کاهش دهد. همچنین باعث کاهش پی اچ خاک می شود و پی اچ خاکهای قلیایی را اصلاح می کند. گوگرد به دو نوع پودری و گرانول میباشد.