نوشته‌ها

خرید پستی کود کمپوست گیلدا

مهندسین کشاورزی توصیه می کنند در باغچه های کوچک منازل از کودهای کمپوست شده با برند گیلدا به مقدار اندکی به صورت پیوسته استفاده شود این نوع کودها در بسته بندی های کوچک به روش پستی جهت خرید مشتریان عرضه می شود.
کودهای کمپوست اوره رایج ترین انواع ازت در ایران می باشند. ازت به شکل های مختلف نیترات، یون آمونیم و اوره قابل جذب گیاه می باشد. این نوع کودها را می توان در فواصل زمانی مختلف مورد مصرف قرار داد. همچنین آن ها را می توان به دو صورت جامد و مایع به کار برد.