نوشته‌ها

کارخانه کود کمپوست گرانوله

کارخانه های زیادی به عنوان بزرگترین تولیدی های کودهای کمپوست گرانوله در ایران فعالیت دارندکه در تولید محصولات با کیفیت با یکدیگر رقابت می کنند.
ازت و پتاسیم از عناصر هستند که به مقدار قابل توجهی توسط گیاهان جذب می شوند. بنابراین خاک های کشاورزی به تمدید این عناصر نیاز مبرمی پیدا می نمایند. این نوع عناصر تحت عنوان نام های تجاری کود کمپوستی سولو پتاس مورد مصرف قرار میگیرند. این ترکیبات در هر مرحله ای از رشد گیاه می توانند استفاده شوند.