نوشته‌ها

نمایندگی فروش کود کمپوست گاوی

کودهای کمپوست شده از فضولات گاوی به دو صورت مایع و جامد قابل تولید می باشندنمایندگی های مختلفی در سراسر کشور به فروش این نوع کودها می پردازند.
کشاورزان به منظور افزایش برداشت محصول از زمین های زیر کشت در بسیاری از موارد به کودهای شیمیایی متوسل می شوند. این نوع کودهای کمپوست شده به صورت مایع بیشترین تاثیر گذاری را از خود به جا می گذارند. استفاده از این کودها به وسیله ی تانکرهای محلول پاشی مخصوص انجام می گیرد.