نوشته‌ها

نمایندگی فروش کود کمپوست زباله

شرکت های تولیدی کودهای کمپوست زباله ، بسیار فعال در کشورهای خارجی آماده همکاری و اخذ نمایندگی های فروش خصوصی خود به بازرگانان ایران می باشند.
در گذشته دربین کشاورزان ایرانی استفاده از کودهای حیوانی مرسوم بوده است ولی امروزه جای کودهای حیوانی را کودهای کمپوست شده به روش صنعتی گرفته اند. یکی از مزایایی استفاده از این نوع کودها این است که با توجه به کمبود عناصر مفید خاک ها می توان از انواع متفاوت این محصولات بهره برد و در مدت زمانی کوتاه به نتیجه ایده ال رسید.