نوشته‌ها

خریدار کود کمپوست باگاس

کود کمپوست باگاس را در انواع مختلفی و همینطور در قیمت های مختلفی در انواع مختلف عرضه میداریم. خرید این کود در سایت قرار داده شده است.

کود کمپوست
باگاس را میتوان برای رشد بالاتر محصولات گیاهی استفاده کرد. این نوع کود ازت بالایی دارد. رشد رویشی گیاه را بسیار افزایش میدهد. کود های کمپوست را به صورت نا محدود میتوان به خاک افزود.