نوشته‌ها

شرکت ساخت کود کمپوست باکیفیت

این مرکز به عنوان بزرگ ترین شرکت ساخت کود کمپوست، این نوع کود بیولوژیک را باکیفیت بالا و در بسته بندی هایی کاملآ استریل در این سایت عرضه می داریم.

کمپوست
نوعی کود چند منظوره و پرکاربرد است این کود بسیار غنی شده و از همه لحاظ کامل می باشد . میتوان آن را برای تمامی گیاهان مورد استفاده قرار داد. و دیگر نیازی به کود های شیمیایی دیگر وجود ندارد.