نوشته‌ها

کود هیومیک اسید پودری خالص و ارزانترین خرید

کود هیومیک اسید پودری خالص در انواع مختلف می باشد. که با خرید برای درختان و استفاده آن در باغات به گونه ای کار بازسازی و تقویت را در خاک ساماندهی می کند که تا مدتها احتیاج به عناصر دیگر وجود نداشته باشد. و استفاده آن در باغات سبب می شود تا جذب عناصر را تا چند برابر افزایش می‌دهد.

در یک آمار کلی و جهانی در خصوص خاک شناسی. مشخص شده که سرانه جهانی مواد آلی خاک بین ۳ تا ۵ درصد می باشد، که در کشور ما درصد مواد آلی خاک در حد بسیار فقیری قرار گرفته است. که حتی به ۱ درصد هم نمی رسد، و این صرفا بخاطر مصرف بی رویه از کودهای شیمیایی در مصارف گوناگون می باشد.

انواع مختلف کود هیومیک

 • کود هیومیک اسید پودری
 • کود هیومیک اسید ارگانیک
 • کود هیومیک اسید اسپانیایی
 • کود هیومیک اسید بلژیکی
 • کود هیومیک اسید چینی
 • ایرانی
 • گرانوله
 • ازبک
 • هلندی
 • کیسه ای
 • مایع

کود هیومیک اسید پودری  کود هیومیک اسید پودری

انواع بسته بندی

 1. بسته پودری ۵ کیلویی
 2. بسته پودری ۱۰ کیلویی
 3. پک ۳۰ کیلویی پودری
 4. پک ۲۵ کیلویی پودری
 5. گالن ۲۰ لیتری مایع
 6. گالن ۱۰ لیتری مایع

کود هیومیک اسید پودری

منبع: هیومیک اسید