نوشته‌ها

خرید کود مایع ارگانیک قسطی

آیا خرید و فروش کود مایع ارگانیک به شکل قسطی هم انجام میشود یا مساله ای کاملا بی معنی است؟
یکی از تکنولوژیهای فرآوری در صنعت کود، تولید انواع کودهای مایع ارگانیک است که نقش مهمی در بهینه سازی خاک ایفا می کنند. با تنظیم PH خاک و رساندن همه عناصر ماکرو، میکرو و ریزمغذیها به خاک و گیاه میتوان نظر داد که کودهای مایع ارگانیک گونه ای کامل و مطمئن هستند. اما یکی ازبحثهای دیگر برای هر کالایی و از جمله کود علاوه بر کیفیت آن نوع خرید آن است. بازار کود این روزها با وضعیت خراب چکهای برگشتی به بازاری کاملا نقد مبدل گشته است و پرداخ های قسطی و چکی دیگر هیچ معنی و جایگاهیی در معاملات کود ندارد.


مرکز فروش کود مایع ارگانیک پومد

کود مایع ارگانیک را برای محصولات مختلف می توان از مرکز فروش ان در سایت کود ورمی کمپوست ایران تهیه کرد.
کود مایع ارگانیک پومد با دار بودن مواد ارگانیک در خود به همراه عناصر به فرم کلاته و دارا بودن اصلاح کننده هیومیک اسید به همراه امینو اسیدها به خوبی توسط گیاه از طریق ریشه و برگ جذب شده این کود برای درختان، محصولات کاشته شده در مزرعه، گلخانه و همچنین گیاهان گلخانه ای کاربرد داشته هر چند که زمان و میزان مصرف ان ها برای این گیاهان متفاوت و مختلف است.
محلول پاشی و استفاده از ان به صورت ابیاری قابلیت کود استفاده شدن در اراضی است.