نوشته‌ها

کود مرغی بهتر است یا کود شیمیایی

کود مرغی یا شیمیایی

چرا علارغم اینکه در دهه های اخیر انواع کودهای شیمیایی مصرف بالایی داشته اند، اکنون جای خود را به کود مرغی و فرآوری شده داده است؟ واقعا کدام یک بهتر است ؟ کود شیمیایی واقعا مضر است یا این موضوع ساختگی است.

کشاورزان هر ساله برای پرورش محصولات خود به شیوه هایی عمل میکنند که از قدیم برایشان به یادگار مانده و مدام این روشهای سنتی را تکرار میکنند بدون اینکه نیم نگاهی به نتیجه کار خود بیاندازند. آنها با استفاده از کودهای شیمیایی هر ساله گرانبها ترین ثروتشان که همان خاک است را به فرسودگی میبرند و به هرچه فقیرتر شدن این خاک دامن میزنند.

هرساله محصولاتی پرورش میدهند که از بابت کیفیت و سلامت افت چشمگیری دارد.

اما کافیست گاهی تغیر روش داده و کشاورزی های نوین را هم تست کرد.

امروزه دیگر کودهای شیمیایی جایگاه خود را کاملا از دست داده اند. و جای خود را به کودهای ارگانیک و طبیعی دامی داده اند.

تولید کننده گان زیادی هم در این راستا برای همسو شدن با کشاورزی ارگانیک، اقدام به غنی سازی و فرآوری کودهای مرغی می کنند. که بسیار نتیجه بخش هستند و هر کسی از آنها استفاده کرده اظهار رضایتمندی داشته است.