نوشته‌ها

توزیع کود شیمیایی نیتراته و کود مرغی

با ضررهای فراوانی که برای کود شیمیایی نیتراته در پایگاه تحقیقاتی سلامت و بهداشت کشور  ثابت شده است تولید و توزیع انواع مختلف مود مرغی روبه فزونی است.
علارغم اینکه نیترات یک عنصر ضروری برای رشد گیاه است و به خودی خود سمی نیست اما در دستگاه گوارش با واکنشها و فعالیت هایی که میکروبها انجام میدهند، این عنصر به یون نیتریت تبدیل شده که ماده ای سرطانزاست این آلودگی نیترت حتی به آبهای آشامیدنی مردم هم وارد شده که یکی از عوامل طیف گسترده سرطان است. بهترین راه مقابله با این معزل استفاده از کودهای دامی ، ارگانیک و آلی است. کود مرغی میتواند جایگزین بسیار مناسبی در این زمینه باشد که ضامن سلامتی و ایمنی جامعه است.

خرید اینترنتی کود شیمیایی نیترات بهاران

خرید اینترنتی کود شیمایی نیترات بهاران همزمان با آغاز فصل رشد میسر شد تا
عمده فروشان دسترسی بهتری به منابع مورد نیاز خود داشته باشند.
کودهای شیمیایی مختلف پس از مصرف خاک را سفت می کنند و باید در کنار ان ها کودهای مختلفی تولید گردد که در هنگام خرید محصول باید به ان توجه شود. در واقع خرید کودهای شیمیایی از یک طرف لازم و ضروری به نظر می آید و از طرف دیگر باید در کنار آن سایر محصولات نیز مصرف شود.
خرید محصولات ارگانیک و شیمیایی باید در کنار هم و از طریق سایت مرجع انجام شود تا اختلاط کودها روی عملکرد نهایی کود تاثیر سوئی نداشته باشد.


واردات کود شیمیایی نیتراته

علارغم مضرات زیادی که در کود شیمیایی نیتراته ثایت شده اما همجنان واردات این محصول اتفاق میافتد.
نیترات موجود در کود شیمیایی هم باعث مسمومیت در محصولاتی چون گوجه، خیار، سیب زمینی و دیگر محصولات پرمصرف خانوار شده که همین امر باعث رشد روز افزون سرطان در کشور ماست هم اینکه این نیترات در خاک شسته شده و در آبهای سطحی و زیر زمینی نفوذ پیدا میکند و به مصرف هموطنان میرسد و شاهد آثار سو استفاده از این آبها در حداکثری آمار سرطان و دیگر بیماریهای ناشی از مسمومیت نیتراتی هستیم. اما مساله اینجاست که چرا برای تامین نیتروژن از کود مرغی و کود های ارگانیک استفاده نمیشود و همچنان واردات کود شیمیایی نیتراته انجام میشود.


خرید انواع کود شیمیایی نیتراته

خرید و فروش انواع بهترین کود های شیمیایی نیتراته و پتاسه با قیمت بسیار پایینی در این بازار صورت می گیرد.
جاهایی که از ازت محلول استفاده می شود، نصف کود مصرفی باید قبل از کاشت و در بستر استفاده شود. در سال هایی که بارندگی سبب افزایش آبشویی شود، ازت و پتاسیم بیشتری باید به خاک اضافه شود.
در مناطقی که از پوشش های پلی اتلینی استفاده می شود، همه کودها مانند انواع کود شیمیایی نیتراته را می توانند در سطح گسترده و قبل از کارکرد پوشش به کار روند. در جاهایی که آبیاری قطره ای به همراه پوشش های پلی اتلینی استفاده می شود، نیز بهتر است حداقل 60 درصد ازت و پتاسیم مصرفی ( در طول رشد ) از طریق سیستم آبیاری استفاده شود.