نوشته‌ها

تولید کودهای زیستی و فواید استفاده از آن

آیا از آن دسته کشاورزانی هستید که از کودهای زیستی استفاده میکنند؟ آیا میدانید فواید استفاده کردن از این نوع کودها چیست؟ آیا استفاده از این کود میتواند جلو فرسایش خاک را بگیرد؟
بسیاری از کشاورزان امروزه از کودهای زیستی برای زمین و باغ های خود استفاده میکنند. این کودها نیز مانند سایر کودها یک سری مزیت و فواید دارد که در این مقاله ما به آنها اشاره خواهیم کرد. از مهمترین این ویژگیها میتوان به بالا بردن مواد آلی و همچنین مواد مغذی و مفید خاک اشاره کرد. از مزیتهای دیگر این نوع کود این است که در هنگام استفاده از آن، مصرف شما به استفاده از کودهای شیمیایی به شدت کاهش پیدا میکند. موجب بالا رفتن جذب مواد مغذی توسط گیاهان میشود. خاکهایی که دارای شوری هستند را میتواند اصلاح کند. این کود همچنین از فرسایش خاک جلوگیری به عمل می آورد

چگونگی تولید کود زیستی

چرا در سالهای اخیر به فکر تولید کود زیستی افتاده اند؟ آیا نحوه ی  چگونگی تولید کود زیستی را میدانید؟ اولین کود زیستی در اواخر چه قرنی ساخته شد؟
شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید چرا محققین هم اکنون به فکر تولید این کودها افتاده اند. این موضوع به این علت میباشد که در سالهای اخیر استفاده از کودها ی شیمیایی آلودگیهای زیادی را هم برای خاک و هم برای آب داشته است.
البته از این نمیتوان گذشت که این کودها مضر برای انسانها و حیوانات نیز هستند.

نحوه ی چگونگی تولید این کود با بهره بردن از موجودات زنده در خاک برای تامین مواد مغذی و مفید برای تقویت خاک و رشد گیاهان میباشد. اولین کود زیستی در اواخر قرن نوزدهم مورد استفاده قرار گرفت.
میکروارگانیسمهایی که در تولید کود زیستی نیاز میباشند از محیط زیست جدا شده و سپس در آزمایشگاه ها تحت شرایطی خاص تکثیر میابند.