نوشته‌ها

عرضه انواع کودهای مایع و جامد کشاورزی

برای تهیه انواع کودهای مایع و جامد کشاورزی به این سایت مراجعه کنید

کودهای مایع و جامد کشاورزی

کشاورزی شامل طیف وسیعی از تخصص‌ها و فنون، از جمله راه‌هایی برای گسترش زمین‌های مناسب برای زراعت گیاه، حفر کانال‌ها و فرم‌های مختلف آبیاری می‌باشد.

زراعت مدرن، اصلاح نباتات، سموم، دفع آفات ،کود و پیشرفت‌های تکنولوژیک به شدت باعث افزایش بازده محصول می‌شوند

ود هرگونه مواد طبیعی و یا غیر طبیعی که عموماً بخاطر مواد مفیدی که در آن وجود دارد در کشاورزی برای تقویت خاک مزرعه از آن استفاده می‌کنند . برای آنکه خاک از لحاظ مواد غذایی متعدد دچار کمبود نباشد استفاده از کود بسیار مفید خواهد بود .

کود دارای انواع بسیاری مختلفی است که هر کدام دارای خصوصیات مختص به خود می‌باشد .

• کود زیستی
• کود شیمیایی
• کود حیوانی
• کود انسانی
• کود کمپوست
• کود گیاهی
• کود سبز
• کود بیوفسفات گرانوله
• نانو کودهای کلاته

کودهای شیمیایی موادی هستند که به صورت شیمیایی تولید شده که دارای مواد مغذی مورد نیاز گیاه می‌باشند.

تعریف ارگانیک

کشاورزی ارگانیک مدیریت تولید مناسب است که باعث تقویت و توسعه سلامت اکوسیستم های زیستی ، چرخه های زیستی و فعالیت بیولوژیکی خاک می شود. این نظریه تاکید دارد که از نهاده های داخل مزرعه استفاده گردد و از نهاده های بیرونی استفاده ای نشود. و برای این منظور احتیاج به سیستم های تطابق پذیری در هر منطقه داریم . 
این کار باعث استفاده از روشهای کشاورزی زیستی و مکانیکی و بدون استفاده از نهاده های خارجی سنتز شده صورت می گیرد.حال ما برآنیم تا با استفاده کمتر از کودهای شیمیایی و نهاده های بیرونی قدمی موثر در جهت کشاورزی ارگانیک برداریم.
منبع:ایرانیان