نوشته‌ها

خریدار کمپوست قارچ ورامین

آیا از خریداران کمپوست قارچ ورامین در بازار مصرف اطلاعاتی در دست دارید؟ آیا از ترکیبات استفاده شده در ساخت کمپوست قارچ اطلاعی دارید؟
کمپوست قارچ محصولی است که در ترکیبات آن از بقایای ماده آلی، کنجاله، کود ازتی و کود مرغی استفاده می شود. این مواد تأمین کننده کربن و ازت مورد نیاز در تولید قارچ می باشد. کمپوست قارچ ورامین را می توان از مراکز معتبر تهیه و خریداری نمود. این واحد بواسطه نزدیکی به پایتخت از بازار خرید و فروش خوبی برخوردار می باشد.