نوشته‌ها

اعطای نمایندگی کود کمپوست عالی

این مرکز تولیدی مایل به اعطای نمایندگی فروش کود کمپوست عالی به تمامی مناطق ایران می باشد. و شرایط ویژه ای را برای آنان در نظر گرفته است.

کود کمپوست
با کیفیت عالی را برای محصولات کشاورزی خود خریداری کنید. این کود توسط نوع خاصی از کرم های خاکی تهیه شده که تمام مواد آلی مورد نیاز گیاه را به صورت قابل جذب در کود ورمی کمپوست تولید میکند. این کود میتواند به صورت نا محدود برای کشت گیاهان مختلف استفاده شود.