نوشته‌ها

کارخانه کود کمپوست عالی

امروزه از کودهای کمپوست کریستالون با کیفیت عالی جهت رشد سریع چمن های پارک ها استفاده می شود.کارخانه های تولیدی این نوع کودها از روش های مدرن استفاده می نمایند.
چمن های پارک ها در ایجاد فضای سبز و زیبایی یک شهر بیشترین کاربرد را دارند. مامورین شهرداری وظیفه کاشتن این چمن ها رادر زمان های مخصول بر عهده می گیرند. پارکبانان برای جلوگیری از آفت ها و بیماری های احتمالی این چمن ها، استفاده از کودهای کمپوست شده مخصوص را مد نظر قرار می دهند.

کارخانه کود کمپوست گرانوله

کارخانه های زیادی به عنوان بزرگترین تولیدی های کودهای کمپوست گرانوله در ایران فعالیت دارندکه در تولید محصولات با کیفیت با یکدیگر رقابت می کنند.
ازت و پتاسیم از عناصر هستند که به مقدار قابل توجهی توسط گیاهان جذب می شوند. بنابراین خاک های کشاورزی به تمدید این عناصر نیاز مبرمی پیدا می نمایند. این نوع عناصر تحت عنوان نام های تجاری کود کمپوستی سولو پتاس مورد مصرف قرار میگیرند. این ترکیبات در هر مرحله ای از رشد گیاه می توانند استفاده شوند.