نوشته‌ها

,

پخش کود ورمی کمپوست درجه یک

پخش کود ورمی کمپوست درجه یک در سراسر ایران با قیمت مناسب جبرانی برای اثار تخریبی وارد شده بر اراضی، به دلیل مصرف بی رویه برخی از کود ها می باشد.
با توجه به اثبات مزیت استفاده از کود هایی با منشا طبیعی و تولید داخلی و آگاهی مزایای آن بر ان شدیم تا استفاده از کود های ورمی کمپوست درجه یک تولید داخلی را برای شما معرفی کنیم.متاسفانه استفاده بدون آگاهی از برخی از کود ها و روش های سنتی نا بجا بسیاری از زمین های اراضی کشور را دچار فرسایش کرده است. کود های ورمی کمپوست این قابلیت را دارد که در ضمن تامین مواد غذایی، قدرت اصلاح کنندگی  خاک را دارا می باشد و به این طریق  افزایش درامد کشاورزان  را با افزایش برداشت محصول به دنبال خواهد داشت.
مزایای کود ورمی کمپوست که به طور چشمگیر قابل مشاهده است:
نگهداری آب در خاک
-عاری از هرنوع عامل میکروب زا
-دارای ترکیبات با قدرت مبارزه با عوامل بیماری زا در خاک
-غنی از ترکیبات مغذی
-قیمت مناسب
-حفظ محیط زیست و منابع خاک
-منشا طبیعی و …
a