نوشته‌ها

واردات کودهای شیمیایی اوره

آیا میدانید که از مشکلات عمده ی استفاده از کودهای شیمیایی اوره چیست؟ این کودها برای چه مناطقی مناسب نیستند؟ چرا باید هنگام استفاده از این کود بسیار با دقت عمل کنیم؟

اگر شما از آن دسته از کشاورزانی هستید که از کودهای اوره استفاده میکنید باید بدانید که این کودها دارای حلالیت بسیار بالایی هستند و همین عامل باعث میشود که شستشوی این کودها در هنگام آبیاری و یا بارندگی بیشتر رخ دهد و اثر کمتری از آنها ببینید. اگر میخواهید از این کودها استفاده کنید آنها را برای مناطقی که بسیار بارانی است و یا خاکهای شنی زیادی دارد به دلیل سریع شسته شدن نباید به کار ببرید. یک نکته ی قابل توجه دیگر در این کودها این نکته میباشد که این کودها دارای یک ماده ی سمی به نام بیوره هستند که نباید مقدار این ماده برای گیاهان شما از یک مقدار مشخص تجاوز کند. برای همین است که در استفاده از این کودها باید بسیار با دقت عمل کنید