نوشته‌ها

نمایندگی فروش کود کمپوست حیوانی

کود کمپوست حیوانی را با کیفیت بالا و به صورت عمده پخش میکنیم. این نوع کود به خاطر دمایی پایینی که دارد برای محصولات مختلفی قابل استفاده است. مایل به اعطای نمایندگی فروش هستیم.

کود کمپوست
با بستر حیوانی از پر خریدار ترین انواع کمپوست است و دلیل آن دمای پایین این نوع کود است که به ریشه گیاهان آسیب نمی رساند. این امر موجب پر فروش شدن این نوع کود گشته است.