نوشته‌ها

نرخ قیمت انواع کود کمپوست مرغی

ظاهر انواع کود کمپوست مرغی و همچنین بوی تند و رنگ روشن آن در نرخ قیمت آن تاثیر مسقیم دارد. هرچه این کود بد بو نباشد و رنگ آن روشن باشد از کیفیت بهتری برخوردار است.

کود کمپوست مرغی با حرارت دادن عاری از هرگونه میکروب ها و باکتری ها میباشد. این کود به خاطر نداشتن تخم علف های هرز بهتر جذب گیاهان و درختان شده و باعث حاصلخیزی هر چه بیشتر آنها میشود. نرخ انواع کود کمپوست مرغی بسته به خشک تر و پوک تر بودن این کود میباشد. هرچه این کود پوک تر باشد بهتر جذب خاک شده و اثر بخشی آن به گیاهان و درختان زودتر انجام میگیرد. بازار های پخش و فروش عمده کمپوست مرغی با توجه به مرغوب بودن و اثر خاصیت بخشی بالای این کود اقدام به خرید و پخش انواع کود کمپوست مرغی میکند.