نوشته‌ها

مرغوبترین کود هیومیک اسید اسپانیایی

آیا کود هیومیک اسید اسپانیایی را می توان به عنوان یک محرک بسیار قوی در کشاورزی معرفی کرد؟ کودهای هیومیک اسید اسپانیایی در شرکتهای مختلف و با شیوه های متفاوت تولید و وارد کشور می شود. در این میان باید اشاره ای داشت به کمک هیومیک اسید اسپانیایی به صنعت کشاورزی. چرا که به نسبت دیگر گزینه ها از قابلیت بالاتری برخوردار می باشد و باعث می شود تا انتقال انرژی از خاک به گیاه در سریعترین زمان ممکن صورت پذیرد و یا اینکه ساختار خاک را به شکلی تغییر می‌دهد که امکان رشد هر نوع گیاهی در آن به راحتی صورت پذیرد. مهمتر از همه اینکه هزینه‌های بسیاری را در مرغوب سازی خاک کاهش می دهد و سبب می شود تا در استفاده از بسیاری محرک های تقویتی اجتناب شود.