نوشته‌ها

قیمت عرضه عمده کود کمپوست مرغی

آیا قیمت کود کمپوست مرغی به صورت عرضه عمده و جزیی باهم متفاوت است؟ قیمت کود کمپوست شده مرغی گران تر است یا کودهای شیمیایی و خام مرغی ارزانتر هستند؟

مسلم است که هر کالایی وقتی به صورت عمده به فروش برسد از تخفیف بیشتری بهره مند میشود.

پاسخ برخی کشاورزان وقتی به آنها کود کمپوست مرغی توصیه میشود اینست که گران است. اما در حقیقت عکس این تصور است. کشاورزان میتوانند همان هزینه ای که صرف خرید کودهای شیمیایی میکنند و یا حتی کمتر از آن را در راه خرید کود های ارگانیک خرج کنند و نتیجه بهتری هم ببینند.

چرا که دانه های گیاهانی که درون خاک اماده برای رشد و متولد شدن هستن در صورتی میتوانند به راحتی جوانه بزنند و سراز خاک بیرون بیاورند که خاک مرغوب باشد و پیوند آن به شکل ماسه بادی باشد نه شکل کلوخ، زیرا گیاه آنچنان قدرتی ندارد که بتواند از خاکهای سرسخت خود را بیرون بکشد. به همین دلیل گیاه پزشکان توصیه میکنند که حدالامکان از کودهای شیمیایی استفاده نشود زیرا ساختار خاک را روز به روز ضعیف تر میکند، محیط خاک قلیایی شده و باعث فقیر شدن بستر خاک میشود، این خاک سله بسته و سفت میشود به گونه ایکه دیگر بذر قدرت ریشه گسترانی و رشد اندامهای هوایی را در خاک پخته ندارد. توصیه اکید گیاهپزشکان اینست که از کودهای حیوانی کمپوست شده استفاده شود زیرا انرژی که به خاک میدهد تماما طبیعی بوده، با استفاده از کودهای کمپوست مرغی فراوری شده به خاکی مرغوب دست می یابند کودهای حیوانی حین فرآیند کمپوست سازی دمای بالایی به کود خام وارد میکنند که سبب از بین رفتن علف هرز و تخم حشرات آن میشود در نتیجه دیگر افتهاو قارچهای زمین به حداقل خود رسیده و نیاز به استفاده از سموم و دفع آفات به سمت صفر میل میکند. ودر چنین خاکهایی هست که میتوان محصولات خوبی به مرحله رشد و نمو رساند.