نوشته‌ها

فروش انواع کود آهن پودری

یکی از انواع کود آهن پودری وارداتی که در بازار به فروش میرسد اف ای پیر است.
کود اف ای پیر یا fe pair کودیست پودری با 6 درصد آهن کلات شده که با ایزومر 3/6 درصدی بالاترین پایداری را در آهن ایجاد میکند. قابلیت حل شدن آن در آب به 130 گرم در لیتر میرسد. این کود میکرو گرانول قرمز رنگ با ph در حدود 4 تا 12  دوام می آورد.
فروش و مصرف کود آهن پودری برای تمامی درختان میوه، صیفی و سبزی توصیه میشود یا همراه با آبیاری مورد استفاده قرار بگیرد و یا اینکه اگر مستقیما به خاک داده شود بلافاصله پس از آن آبیاری انجام شود تا کود به حلالیت لازم خود برسد و نفوذ پذیری در خاک و گیاه شکل بگیرد.