نوشته‌ها

صادرات کود مرغی غنی شده پلت

قیمت بهترین کود

صادرات کود مرغی غنی شده پلت از ایران به مقصد تمامی کشورهای خاورمیانه و دیگر کشورهای دنیا، در هر تناژی و با آنالیز و بسته بندی سفارش از سمت مشتری، امکان پذیر است.

موارد استفاده از کود مرغی غنی شده:

  • در تمامی زمینهای کشاورزی و زراعی
  • در باغات برای درختان مختلف
  • در گلخانه ها

صادرات کود مرغی

روش های مختلف صادرات کود مرغی کمپوست شده:

  • استفاده از مرزهای زمینی
  • استفاده از حمل و نقل دریایی

هر ساله با کشتهای مداوم قدرت باروری خاکها کاهش می یابد، این موضوع را با یک آزمون خاک در سالهای پاپی کاملا مشخص میشود. اینجاست که تأمین یک کود مرغی غنی شده کامل از بابت عناصر غذایی، و تهیه شده از مواد اولیه خالص  ضرورت می یابد. و نقش صادرات انواع کود مرغی غنی شده از ایران به کشورهای دیگر پررنگ میشود.