نوشته‌ها

شرکت ساخت کود کمپوست باکیفیت

این مرکز به عنوان بزرگ ترین شرکت ساخت کود کمپوست، این نوع کود بیولوژیک را باکیفیت بالا و در بسته بندی هایی کاملآ استریل در این سایت عرضه می داریم.

کمپوست
نوعی کود چند منظوره و پرکاربرد است این کود بسیار غنی شده و از همه لحاظ کامل می باشد . میتوان آن را برای تمامی گیاهان مورد استفاده قرار داد. و دیگر نیازی به کود های شیمیایی دیگر وجود ندارد.

شرکت ساخت کود کمپوست زباله

منظور از کود کمپوست زباله چیست؟ این نوع کودها چه کارایی و مزیت هایی نسبت به دیگر کودها دارند؟آیا شرکت های ساخت این نوع کود در ایران رایج می باشد؟
امروزه واژه کمپوست در تولید بسیاری از مواد دیده می شود. این واژه در ساخت کودهای شیمیایی توجه بسیاری از افراد را به خود جلب نموده است به گونه ای که ارتقا رتبه جهانی ایران رادر زمینه تهیه کودشیمیایی از 59 به 8 رسانده است و این رقم گویا پیشرفت اقتصادی کشور در سطح جهانی را نشان می دهد.