نوشته‌ها

تولید کود مرغی غنی شده

کود مرغی به صورت خام کمتر استفاده شده و اکثرا پس از تغییرات و افزونه های متفاوت به صورت غنی شده به بازار عرضه می شود. این سبک تولید اثر گذاری را افزایش می دهد.
هر زمین برای آن که مناسب کشاورزی شود، نیاز به برخی مواد خاص در بافت خود دارد. این مواد می تواند فسفر، کلسیم، پتاسیم، انواع ریز مغذ ها و… باشد. باید بیان کرد که هر خاک نسبت به دفعات کشاورزی که روی آن انجام می شود، این مواد را از دست می دهد. به همین دلیل مستعد استفاده از کود می باشد. تولید کود بر اساس همین نیاز ها صورت گرفته و اغلب مواد اولیه ای در آن استفاده می شود که این قابلیت ها را داشته باشد. نمونه واضح آن کود مرغی غنی شده است که  سرشار از مواد غذایی نامبرده می باشد.