نوشته‌ها

توزیع کود پلیت مرغی با بسته بندی استاندارد

یکی از شرایط خرید و توزیع بهتر کود پلیت مرغی استاندارد بودن و مرغوبیت کود میباشد. بسته بندی استاندارد کود پلیت مرغی شرط اول خرید عمده این کود میباشد.

بسته بندی استاندارد کود پلیت مرغی هم مشتری بیشتری را جذب خرید میکند هم اطمینان باغداران و کشاورزان در استفاده از این کود را در زمین های مختلف کشاورزی به خود جلب میکند. وقتی که باغداران و کشاورزان علامت استاندارد را بر روی کود پلیت مرغی انتخابی خود میبینند از مرغوبیت و مغذی بودن این کود اطمینان کامل حاصل میکنند. توزیع کودمرغی تقریبا در تمام نقاط ایران انجام میگیرد. چون این کود با تمام اقلیم و شرایط آب و هوایی مناطق مختلف سازگار بوده و برای هر نوع کشت و کاری مناسب و مثمر ثمر می باشد.

عاملیت توزیع کود پلیت مرغی بسته بندی

چرا توزیع کود پلیت مرغی بسته بندی شده با کیسه های مرغوب و استاندارد از سمت عاملیت های فروش بیشتر مورد توجه قرار میگیرد.

زمانیکه کود مرغی پلیت شده با یک کیسه مناسب و مرغوب بسته بندی شود از عاملیت های پخش تا مصرف کننده گان، کود برایشان مورد پسند تر است. چون نگهداری و حمل آن هم ساده تر میشود، از طرفی اگر کود در فضای باز و در معرض نور و رطوبت قرار بگیرد مشکلی برایش ایجاد نمیشود. کشاورزان و باغداران زبده در حین خرید کود به آنالیز درج شده روی بسته های کود پلیت مرغی توجه خاصی دارند و این کود را با ترکیبات خوب  انتخاب و خرید میکنند. ترکیبات کود مهمترین عامل اصلاح خاک و رویش گیاهی پربار است.