نوشته‌ها

توزیع مستقیم کود اسید آمینه پودری

یکی از انواع کود غیر شیمیایی و غیر سمی که در کشاورزی فوایدی بسیاری  دارد کود اسید آمینه پودری  می باشد.کود اسید آمینه یکی از انواع کودهایی است که شامل عناصر مغذی و مقادیر فراوانی اسید آمینه ضروری برای گیاهان است. ساختار این کود به گونه‌ای است که به راحتی گیاه قادر به جذب اسید آمینه های آن خواهد بود. همانطور که از نام این محصول پیداست این کود به صورت پودری عرضه می‌شود. کود اسید آمینه عمدتا به دو شکل کلی مایع و پودری تولید می‌شود و به صورت مستقیم در بازار توزیع می شود. 

توزیع مستقیم کود اسید آمینه پودری

مزایای استفاده از کود اسید آمینه

مزایای استفاده از کود اسید آمینه مزایای استفاده از کود اسید آمینه عبارت اند از: کاهش استفاده از کودهای نیتروژنی، 30-40 % افزایش تولید ، حفاظت از محیط زیست، افزایش حاصلخیزی خاک.

عملکرد کود اسید آمینه له صورت زیر می باشد:

آلانین: در سنتز کلروفیل و در باز شدن روزنه های گیاه ، در مرحله گرده افشانی و مقاومت در برابر خشکی نقش دارد. عناصر کود اسید آمینه در جوانه زنی بذر و به عنوان یک پیش ساز در سنتز کلروفیل کاربرد دارد. آسپارتیک اسید: در جوانه زنی بذر و در متابولیسم اسیدهای آمینه نقش دارد. فنیل آلانین: در گرده افشانی مؤثر است.تیروزین: در گرده افشانی و در مقاومت به تنش‌های محیطی در گیاه نقش دارد. سرین: در مرحله گرده افشانی تاثیر زیادی دارد. گلیسین: به عنوان یک پیش ساز در تشکیل گروه‌های پیرول و در سنتز کلروفیل نقش زیادی دارد. والین: در گرده افشانی و در مقاومت به شرایط تنش‌های محیطی و در جوانه زنی بذرها نقش دارد.لوسین: در مقاومت به شوری و در جوانه زنی دانه‌های گرده نقش دارد. ایزولوسین: در مقاومت به شوری، در جوانه زنی دانه‌های گرده و در گرده افشانی مؤثر است. هیستیدین: در تنظیم باز شدن روزنه‌های برگ مؤثر است.متیونین: به عنوان پیش ساز هورمون اتیلن و در تنظیم باز شدن روزنه های برگ عمل می کند. سیستنین: در ساختار آنزیم نیتروژناز که در تثبیت بیولوژیک ازت نقش دارد، به کار می‌رود.لیزین: در تنظیم بازشدن روزنه‌های برگ، در جوانه زنی دانه‌های گرده، در سنتز کلروفیل کاربرد دارد. آرژنین: در مقاومت به تنش شوری و به عنوان یک پیش ساز برای تشکیل پلی آمین‌ها به کار می‌رود. استفاده از این کود اسید آمینه  به رشد بهتر گیاهان از طریق جذب بهتری که در خاک انجام می شود کمک زیادی به گیاه کرده ایم. 

قیمت عرضه مستقیم کود اسید آمینه پودری

قیمت عرضه مستقیم کود اسید آمینه پودری  استفاده از کود اسید آمینه  برای رشد رویشی یکنواخت گیاه و بذر های کشاورزان بسیار مفید است. عرضه مستقیم کود اسید آمینه پودری در بازار کشاورزان ایران با بالاترین کیفیت و مناسب ترین قیمت توسط تولید کنندگان انجام می شود.