نوشته‌ها

توزیع کود ارگانیک npk فسفر بالا در باغات پسته

یکی از کودهای بسیار مهم و پر مصرف در پرورش پسته، کود npk فسفر بالا معروف به کود فسفاته است. این کود در بازار به گونه های مختلف ارگانیک و شیمیایی توزیع میشود. به توصیه کارشناسان بهتر است که کود npk فسفر بالا ارگانیک تهیه شود و همراه با آب آبیاری مورد استفاده قرار بگیرد تا در باغات پسته نیاز به عنصر فسفر به خوبی برآورده شود.
توزیع انواع مختلف این کود ارگانیک در بازار به وفور انجام می گیرد.