نوشته‌ها

تأثیر ویژه بهترین کود هیومیک اسید خارجی

تزریق کود هیومیک اسید خارجی در پای درختان چه مشکلاتی را در باغبانی از دوش کشاورز بر می‌دارد، و فواید آن چیست؟ عمده باغداران در اواخر فصل زمستان به خاطر اینکه درختان تجدید قوا کنند اقدام به زیر و رو کردن خاک اطراف ریشه درختان می کنند که به خاطر سفتی خاک این کار به سختی انجام می پذیرد. و تاثیرات زیادی هم به همراه ندارد. ولی با تزریق به موقع کود هیومیک اسید خارجی می‌توان بر این سختی خاک غلبه کرد و کار را برای کشاورز راحت تر، تاثیرات کود هیومیک اسید سبب می شود تا ساختار خاک متراکم شود و عنصرهای اصلی مانند نور خورشید و آب به عمق بیشتری از خاک اطراف ریشه نفوذ کند.