نوشته‌ها

بهترین کود مرغی غنی شده بصورت ویژه

قیمت کود مرغی

بهترین راه برای بدست آوردن آنالیز مورد نیاز زمین کشاورزی یا برطرف کردن کمبودات آن با کود مرغی غنی شده به چه منوال می باشد؟ اگر خاک هر نوع زمین زراعی در هر منطقه ای را به معرض آزمایش قرار دهیم متوجه میشویم که، بعد از کشت همان سال یا سالهای قبل یک سری منابع غذایی را از دست داده، که در برخی خاکها به وضوح قابل مشاهده می باشد. در این زمان میبایست خاک را به معرض آزمایش گذاشت تا از کم و کیف آن مطلع شویم. و در مرحله بعد با تأمین یک کود کامل از بابت عناصر غذایی، مثال کود مرغی غنی شده، و با بهره گیری از نظر گیاه پزشک متخصص به خاک تزریق کرد تا جانی دوباره به زمینهای زراعی خود ببخشیم.