نوشته‌ها

بازار بزرگ کود بیولوژیک کشاورزی

واقعا کدام بازار بزرگ ترین و بهترین تامین کننده انواع کود بیولوژیک برای کشاورزی است؟ کودهای بیولوژیک چرا مورد توجه هستند؟
کودهای بیولوژیک حامل باکتریهای حلالی هستند که عناصر ضروری رشد چون فسفر  را به خاک داده و جذب فسفات را برای خاک و گیاه آسان میسازد. فسفر حتی در صورت کم آبی هم مقاومتی به گیاه میدهد تا بتواند دوام بیاورد.به همین جهت کودهای زیستی و بیولوژیک پر اهمیت هستند.
حال ممکن است انواع این کودها را از کجا و چکونه میتوان تهیه کرد و یا اینکه بزرگ ترین و معتبر ترین بازار برای خرید کودهای کشاورزی کجاست؟
بازار ها و فروشگاه های اینترنتی مکانی معتبر برای خرید کودهای بیولوژیک هستند. هر کشاورز میتوان از این طریق کود مورد نظر خود را سفارش داده و پساز چند روزدریافت کند بدون اینکه اتلاف وقتی داشته باشد.


بازار انواع کود بیولوژیک بیوسولفور

در بازار انواع کود های بیولوژیک موجود می باشند. نوع بیوسولفور آن چه کاری انجام میدهد.
در خاکهایی که بخش اعظم آنها قلیایی و آهکی است. گیاه نمیتواند فسفر، روی و آهن را دریافت کند . اما این مشکل را با تیوباسیلوس یا همان بیوسولفور میتوان حل کرد. اگر دراین اراضی گوگرد، به خصوص نوع بنتونیت دار آن استفاده شود، میکرو ارگانیسم های اکسید کننده گوگرد که همان تیوباسیلوس است. با ایجاد رطوبت و دمای مناسب بخش زیادی از خاک را به حالت اسیدی شدن میبرد که در این حالت قدرت جذب عناصر توسط گیاه ده برابر قبل میشود. در نتیجه این کود بیولوژیک موجود در بازار شرایط خاکهای نامساعد برای کشت را مساعد می سازد.