نوشته‌ها

انواع کاربردهای کود مرغی مایع

کود مرغی مایع

کود مایع مرغی برای چه گیاه هانی کاربرد دارد؟ آیا میتوان آنرا برای انواع گیاهان، درختان وباغات مورد استفاده قرار داد؟ آیا کاربردهای کود مایع مرغی تنها به گیاهان معدودی محدود میشود یا خیر؟

گیاهپزشکان و محققان ما تا کنون کود مرغی مایع را برای هر نوع گیاه زراعی یا باغی در مناطق مختلف آب و هوایی تست کرده اند و برای همه آنها نتایج مثبتی ثبت شده است.

در هر منطقه ای از کشورمان ایران که برای زراعت و باغات خود از کود مایع مرغی بهره مند شده اند، از تاثیرات آن به روی محصول بسیار خرسند بوده اند.

ما معمولا بعد از فروش محصول، پیگیر مراحل رشد از کشاورزان هستیم تا زمانیکه محصول برداشت میشود. تمامی صرف کنده گان کودهای مایع مرغی به چند نکته مثبت اشاره دارند.

1- کمتر شدن علف هرز در زمین

2-پرترشدن وزن گیاها انه دار مثل برنج و گندم

3- افزایش سایز و وزن محصول

4-در نهایت همه اظهار دارند که تناژ و کیفیت محصولشان در مقایسه با زمانی که کودهای شیمیایی یا خام دام استفاده میکردند، بیشتر شده است.

دلیل اثر بخشی فوق العاده عالی این کود، دارا بودن تمامی عناصر ماکرو و میکرو و همه ریزمغذیها و مواد غذایی که گیاهان به آن احتیاج دارند، است.