نوشته‌ها

مرکز فروش انواع کود اهن

فروش انواع کود اهن به صورت اینترنتی از مرکز خرید انلاین ان در سایت فروش کود فراهم شده است.
یکی از عواملی که که می تواند برداشت محصولات بی کیفیت را سبب شود کمبود و فقر اهن است.
اهن عنصری کم مصرف اما بسیار تاثیر گذار در برداشت محصولات مناسب است.
اراضی کشاورزی ایران یکی از عناصری که در انالیز خاک ان نشان داده می شود اصولا اهن می باشد.
فقر اهن سبب زردی در گیاه می شود برای جلوگیری از این عرضه تولید کننده بر ان شده تا این عنصر را به صورت کلاته در کود دراورده تا میزان جذب ان در خاک توسط ریشه افزایش یابد.
علاوه بر اینکه می توان اهن را به صورت کود کلاته تهیه کرد برخی از انواع کود های کامل نیز دارای درصد قابل قبول این نمونه از عنصر در خود هستند.