نمایه


پروفایل اطلاعاتی در مورد نویسنده، سازنده و کلاً صاحب یک وبلاگ را ارائه می کند. معادل این اصطلاح در فارسی نمایه است. پروفایل در وبلاگ به صفحه ای اطلاق می شود که اطلاعاتی تکمیلی در مورد نویسنده آن به خوانندگان می دهد، تا آنها رابطه بهتری با وبلاگ و نویسنده آن برقرار کنند.
برای خوانندگان یک وبلاگ خیلی جالب است که بدانند، نویسنده آن چه صفات و مشخصاتی دارد. مثلاً چه سنی دارد، اهل کجاست، به چه حرفه ای علاقه دارد و حتی تیم ورزشی مورد علاقه او چیست؟ این اطلاعات مخصوصاً در زمانی که نوشته های آن وبلاگ خاص باشد، می تواند خیلی جالبتر باشد